Omläggning VA-ledningar del av Villagatan

Herrljunga Vatten AB avser att byta ut huvudledningar för vatten och avlopp som går i den västra delen av Villagatan, vi kommer även byta del av servisledningar och där det behövs även servisventil (den ventil som gör det möjligt för oss att stänga ert inkommande vatten). Ambitionen är att uppdatera denna sida med löpande information, så håll koll.

Arbetet kommer innebära störningar i vattenleveransen samt trafikstörningar under några veckors tid. Arbetet avses starta närmast Stora Skolgatan. För att arbetet ska flyta på kommer gatan att etappvis vara begränsad för genomfart. Det vill säga undvik att köra förbi arbetsområdet om du inte bor längs den påverkade sträckan.

Vi ber er ha överseende med de störningar det innebär i form av att vara utan vatten samt viss störning i trafik. Planen är att vattenleveransen inte kommer vara borta mer än enstaka dagar och främst då dagtid, närmare information till er boenden kommer. Inför en planerad avstängning går det att förbereda sig genom att hälla upp hinkar med vatten för eventuella wc-besök eller karaffer med vatten för matlagning osv.

Information till dig som är kopplad på vattenledningen

Herrljunga Vatten har ansvaret för vattenledningen fram till förbindelsepunkt och den är generellt 0,5 meter från fastighetsgräns (ofta där servisventilen är), det vi önskar göra är ändå att gräva in och göra skarven till er fastighetsägares rör inne på tomt då kommunen kommer att asfaltera gatan senare i år alternativt våren 2023. Vi minimerar då risken att behöva gräva upp den nylagda asfalten. Önskar ni passa på att byta er vattenledning in till hus är det en kostnad som inte Herrljunga Vatten står för.

 

Omläggning vattenledning i Arvidsgårdsgatan och del av Andrégatan

Uppdatering v. 46 fredag den 18 november

Arbetet med byte av vattenledningen i Arvidsgårdsgatan fortskrider och vi kommer behöva stänga av vattnet under v.47.

Planen är:

  • Korsningen vid Arvidsgårdsgatan/Andrégatan kommer vara uppgrävd under början av veckan. Därav behöver trafiken ledas om enligt tidigare utskick.
  • På måndagen 21/11 kommer det eventuellt vara vissa störningar i vattenleveransen.
  • På tisdagen den 22/11 kommer vattnet mer eller mindre vara bortkopplat under större delen av dagen.

Ni kan förbereda er genom att spola upp en hink med vatten för eventuella WC-besök samt fylla upp karaffer med vatten för matlagning. Vi kommer även ställa ut vattenkärran med dricksvatten. Efter att arbete i ledningsnätet har sket kan det uppstå luft i systemet, spola tills det blir klart vatten.

 

Uppdatering v. 43 fredag 28 oktober

Denna uppdatering gäller för boenden på Triangelgatan, Ringvägen och Andrégatan.

Arbetet med byte av vattenledningen i Arvidsgårdsgatan fortskrider och vi kommer behöva stänga av vattnet under v.44.

Planen är:

  • Korsningen vid Arvidsgårdsgatan/Ringvägen kommer vara uppgrävd under början av veckan.
  • På måndagen 31/10 kommer det eventuellt vara vissa störningar i vattenleveransen.
  • På tisdagen den 1/11 kommer vattnet mer eller mindre vara bortkopplat under större delen av dagen.

 

Skulle det mot förmodan inte gå enligt plan så kommer vi lägga ut information på hemsidan. Vänligen gå in på www.el.herrljunga.se och kolla under Nyheter ”Omläggning vattenledning i Arvidsgårdsgatan och del av Andrégatan”.

Ni kan förbereda er genom att spola upp en hink med vatten för eventuella WC-besök samt fylla upp karaffer med vatten för matlagning. Vi kommer även ställa ut vattenkärran med dricksvatten. Efter att arbete i ledningsnätet har sket kan det uppstå luft i systemet, spola tills det blir klart vatten.

 

Uppdatering  v. 42 torsdag 20 oktober kl 09

I samband med att byte av vattenledningen kommer del av Nygatan att få störningar i vattenleveransen under torsdagen den 20 oktober.

Ni kan förbereda er genom att spola upp en hink med vatten för eventuella WC-besök samt fylla upp karaffer med vatten för matlagning. Efter att arbete i ledningsnätet har sket kan det uppstå luft i systemet, spola tills det blir klart vatten.

 

Uppdatering  v. 42 onsdag 19 oktober kl 16

Arbetet med igångsättning av den nya ledningen går bra dock drar det ut lite på tiden. Grabbarna jobbar på så snabbt de kan för att alla ska ha vatten ikväll.

 

Uppdatering  v. 42

Denna uppdatering gäller för boenden på Arvidsgårdsgatan 2-11. För övriga som rör sig i området önskar vi att ni väljer en annan väg in i området (via Ringvägen eller Andrégatan).

Arbetet med byte av vattenledningen fortskrider och vi ser nu att vi börjar nå målet under etapp 1. Etapp 1 innebär att vi kommer släppa på den nya ledningen till er som bor på sträckan Arvidsgårdsgatan 2-13.

För att vi ska kunna släppa på den nya ledningen kommer det ske viss störning i vattenleveransen veckan 42.

Planen är:

  • Korsningen vid Arvidsgårdsgatan/Nygatan kommer vara uppgrävd under större delen av veckan.
  • På tisdag den 23/10 kommer viss störning i vattenleveransen att ske under kortare tid.
  • På onsdag den 19/10 kommer vattnet mer eller mindre vara bortkopplat mellan kl 7-16.

Ni kan förbereda er genom att spola upp en hink med vatten för eventuella WC-besök samt fylla upp karaffer med vatten för matlagning. Vi kommer även ställa ut vattenkärran med dricksvatten. Efter att arbete i ledningsnätet har skett kan det uppstå luft i systemet, spola tills det blir klart vatten.

 

Uppdatering v. 40

Arbetet flyter på med mindre komplikationer. Ett tips kan vara att ha en dunk eller hink vatten samt någon karaff i kylskåpet med dricksvatten ifall vattenleveransen blir tillfälligt och oplanerat avstängd. Det kommer genomföras en större planerad avstängning och inför den kommer det informeras genom lappar i brevlådan.

Vi vill dessutom rikta ett stort tack till boenden och övriga som rör sig i området om det fina bemötandet ni har!

 

Uppdatering v. 37

Arbetet har kommit igång, asfalt och kantsten har tagits bort del av sträckan. Den nya vattenledningen läggs ned för att senare kopplas in etappvis. Arbetet flyter på enligt plan förutom två kabelfel längs sträckan. Vid frågor kontakta Frida på 0513-220 58 eller grävmaskinist på plats Andreas Henriksson 076-138 51 32.

 

Information från v.35

Herrljunga Vatten AB avser att byta ut huvudledningen för vatten som går i Arvidsgårdsgatan, vi kommer även byta del av servisledningar och där det behövs även servisventil (den ventil som gör det möjligt för oss att stänga ert inkommande vatten). Ambitionen är att uppdatera denna sida med löpande information, så håll koll.

Arbetet kommer innebära störningar i vattenleveransen samt trafikstörningar under några veckors tid. Arbetet avses starta i västra delen av området. För att arbetet ska flyta på kommer gatan att etappvis vara begränsad för genomfart. Det vill säga undvik att köra förbi arbetsområdet om du inte bor längs den påverkade sträckan.

Vi ber er ha överseende med de störningar det innebär i form av att vara utan vatten samt viss störning i trafik. Planen är att vattenleveransen inte kommer vara borta mer än enstaka dagar och främst då dagtid, närmare information till er boenden kommer. Inför en planerad avstängning går det att förbereda sig genom att hälla upp hinkar med vatten för eventuella wc-besök eller karaffer med vatten för matlagning osv.

Information till dig som är kopplad på vattenledningen

Innan sommaren gick ett brev ut till fastighetsägare som kommer bli direkt berörda av ledningsbytet samt även byte av servisledningar.

Herrljunga Vatten har ansvaret för vattenledningen fram till förbindelsepunkt och den är generellt 0,5 meter från fastighetsgräns (ofta där servisventilen är), det vi önskar göra är ändå att gräva in och göra skarven till er fastighetsägares rör inne på tomt då kommunen kommer att asfaltera gatan senare i år alternativt våren 2023. Vi minimerar då risken att behöva gräva upp den nylagda asfalten. Önskar ni passa på att byta er vattenledning in till hus är det en kostnad som inte Herrljunga Vatten står för.

 

 

 

Inventering av VA-ledningar, Remmene

Under sommaren – 22 har Herrljunga Vatten AB gett Vara Markkonsult i uppdrag att inventera ledningsnäten för dricksvatten och spill. Vid frågor hör av er till kundtjänst på 0513-220 40.

Underhållspolning av dricksvattennätet

Herrljunga Vatten AB utför årligt underhåll av dricksvattenledningsnätet. Ledningsnätet spolas ut försiktigt och till följd kan vattnet i hushållen bli något brunt, spola tills vattnet blir klart igen. Underhållet kommer att utföras under två veckors tid.