Beställ aldrig solceller eller batteri innan godkännanden från oss!

Antalet produktionsanläggningar ökar i vårt område och detta medför även en ökad belastning på elnätet.
Därför är det viktigt att du kontaktar en auktoriserad elinstallatör innan inköp som skickar in en så kallad föranmälan till oss.
När vi får in en föranmälan kontrollera vi om elnätet i just ditt område klarar av att ta emot fler produktionsanläggningar.

Vi jobbar kontinuerligt med förstärkning av elnätet men arbetet kräver tid. Om anslutning av produktion hos dig inte är möjlig just nu kan du få vänta månader eller år på vårt arbete innan du kan få starta din anläggning.

Om anslutning är möjlig skickar vi ett installationsmedgivande till din elinstallatör.
Först nu kan du beställa dina solceller och/eller batteri.

När installationen är klar av dina solceller, skickar din elinstallatör in en färdiganmälan till oss. Vi kommer då att besiktiga mätarplatsen efter utförd installation så den följer svensk standard och våra anvisningar.
Observera att anläggningen inte får användas innan mätplatsen är besiktigad. Detta för både din och vår säkerhet.

Nu byter vi din elmätare…

Vi har påbörjat utbyte av alla elmätare för att senast 2025 uppfylla nya myndighetskrav.
Bytet utförs av vår egen personal i våra arbetskläder och fordon märkta med vår logotype.
Arbetet utförs även kvällstid. Montörerna kan också legitimera sig med ID06.
Kontakta gärna kontoret för information. Kundtjänst 0513-22040

Varför vi ibland behöver besöka elmätaren.

Vi får ibland frågor om varför vi besöker elmätaren, ibland flera dagar i rad…

Elmätaren har i huvudsak 2 uppgifter, att mäta rätt och att skicka mätvärden till vår server. Det vi har problem med allt som oftast är kommunikationen med mätaren, vi saknar mätvärdet i servern.

När detta inträffar kan vi behöva läsa av mätaren manuellt och i vissa fall koppla in vår handdator för att få mätaren att koppla upp sig mot servern igen. I bland behöver även detta upprepas om vi samtidigt har problem med mellanliggande routrar i mätstationerna.

Vi tittar naturligtvis på nya tekniska lösningar men vi kommer att behöva hålla igång nuvarande system ytterligare några år.

Thomas Erikson

Strömavbrott Fredag morgon 2019-06-14 kl 00:00-05:00

Planerat strömavbrott som berör Herrljunga tätort samt Vreta, Fölene, Eggvena, Remmene, Tarsled med omnejd. Avisering skickas per brev till berörda abonnenter c:a en vecka före avbrottet. Under avbrottet utför regionnätägaren Vattenfall och vi underhållsarbete i våra respektive nät.

Bevattningsförbud upphävt 2018-11-07

Vi ser nu en uppåtgående trend i våra vattenmagasin vilket gör att vi sänker nivån ett steg och upphäver därmed det bevattningsförbud som gällt under en längre tid.

Rekommendationen är dock att fortsatt vara sparsam med vattenförbrukningen.

Sprängning av träd

Att röja träd som fallit över elledningar är ett mycket farligt jobb.
Där det är möjligt använder vi sprängklämmor istället för motorsåg,
se film från tillverkaren av klämmorna nedan.