Varför vi ibland behöver besöka elmätaren.

Vi får ibland frågor om varför vi besöker elmätaren, ibland flera dagar i rad…

Elmätaren har i huvudsak 2 uppgifter, att mäta rätt och att skicka mätvärden till vår server. Det vi har problem med allt som oftast är kommunikationen med mätaren, vi saknar mätvärdet i servern.

När detta inträffar kan vi behöva läsa av mätaren manuellt och i vissa fall koppla in vår handdator för att få mätaren att koppla upp sig mot servern igen. I bland behöver även detta upprepas om vi samtidigt har problem med mellanliggande routrar i mätstationerna.

Vi tittar naturligtvis på nya tekniska lösningar men vi kommer att behöva hålla igång nuvarande system ytterligare några år.

Thomas Erikson

Strömavbrott Fredag morgon 2019-06-14 kl 00:00-05:00

Planerat strömavbrott som berör Herrljunga tätort samt Vreta, Fölene, Eggvena, Remmene, Tarsled med omnejd. Avisering skickas per brev till berörda abonnenter c:a en vecka före avbrottet. Under avbrottet utför regionnätägaren Vattenfall och vi underhållsarbete i våra respektive nät.

Bevattningsförbud upphävt 2018-11-07

Vi ser nu en uppåtgående trend i våra vattenmagasin vilket gör att vi sänker nivån ett steg och upphäver därmed det bevattningsförbud som gällt under en längre tid.

Rekommendationen är dock att fortsatt vara sparsam med vattenförbrukningen.

Sprängning av träd

Att röja träd som fallit över elledningar är ett mycket farligt jobb.
Där det är möjligt använder vi sprängklämmor istället för motorsåg,
se film från tillverkaren av klämmorna nedan.