Planerat strömavbrott i Mörlandaområdet

Kortare strömavbrott onsdag V26 kl 07.30 – 16.00, 2024-06-26, i Mörlandaområdet.

HEAB effektförstärker elnätet och uppgraderar nätstationen i området för att framtidssäkra för en mer utbyggd elbilsladdning samt mottagning av solel.

Samtidigt övas kommunens reservkraftsförmåga. Det här leder till ett kort strömavbrott då kunder läggs över i ö-drift och matas från reservkraftverk samt vid återgång till ordinarie matning från elnätet.

Kunder ombeds stänga av solelproduktion under avbrottstiden.

 

Ny fordonsladdare 50 kW

Nu har vi driftsatt vår första snabbladdare i samarbete med Svensk Fordonsladdning.

Laddaren finns placerad vid staketet på Mariedalsgatan 8 i nära anslutning till vårt kontor. Allmänheten har tillgång till laddaren dygnet runt.

Total laddeffekt är 50 kW fördelat på två ladduttag, ett CCS-uttag och ett CHAdeMO-uttag. Som betaltjänst används Virta. För att kunna betala för laddningen krävs en app eller RFID kort/tagg från antingen Virta, E.ON Drive eller OKQ8 mfl.

Solel på Mörlanda marknad

Lördagen den 24 september kommer vi delta och visa solel på marknaden med start kl 09.00. Välkomna till vår monter som är belägen utanför förskolan.

Se vår aktuellt-sida för mer information.

Solelpaket

Vi erbjuder nu tre solelpaket och möjlighet att sälja överskottsel till Herrljunga Kraft AB med fördelaktigt pris. Läs mer på solelsidan.

Solel och bobygget.se

Vi kommer delta i bobygget.se:s inspirationsföreläsning på lördag den 7 mars där vi ställer ut solel i vår monter. Se även vår nya sida om solel och hur du lättast tillgängliggör den för dina syften.

Starkt deltagande vid flammande höstkväll

Vi är imponerade över det starka deltagandet under torsdagskvällen och uppskattar att, baserat på korvförbrukning, åtminstone 400 personer intresserade sig för vår verksamhet. Tyvärr tog korven slut fram på kvällen men vi hoppas att det inte har skapat för många sura miner och att ni istället fann vårt sällskap underhållande.

Ny hemsida

Nu lanserar vi en ny hemsida vilken förhoppningsvis kommer göra det lättare för kunder att nå våra tjänster. Tyvärr får vår numera orginella 90-tals hemsida stryka på foten för en ny design vilken syftar till att vara lättorienterade och med bra innehåll. Har ni som kunder synpunkter där den nya designen inte lever upp till era förväntningar ber vi er genast meddela oss.