Beställ aldrig solceller eller batteri innan godkännanden från oss!

Antalet produktionsanläggningar ökar i vårt område och detta medför även en ökad belastning på elnätet.
Därför är det viktigt att du kontaktar en auktoriserad elinstallatör innan inköp som skickar in en så kallad föranmälan till oss.
När vi får in en föranmälan kontrollera vi om elnätet i just ditt område klarar av att ta emot fler produktionsanläggningar.

Vi jobbar kontinuerligt med förstärkning av elnätet men arbetet kräver tid. Om anslutning av produktion hos dig inte är möjlig just nu kan du få vänta månader eller år på vårt arbete innan du kan få starta din anläggning.

Om anslutning är möjlig skickar vi ett installationsmedgivande till din elinstallatör.
Först nu kan du beställa dina solceller och/eller batteri.

När installationen är klar av dina solceller, skickar din elinstallatör in en färdiganmälan till oss. Vi kommer då att besiktiga mätarplatsen efter utförd installation så den följer svensk standard och våra anvisningar.
Observera att anläggningen inte får användas innan mätplatsen är besiktigad. Detta för både din och vår säkerhet.

Planerat strömavbrott i Mörlandaområdet

Kortare strömavbrott onsdag V26 kl 07.30 – 16.00, 2024-06-26, i Mörlandaområdet.

HEAB effektförstärker elnätet och uppgraderar nätstationen i området för att framtidssäkra för en mer utbyggd elbilsladdning samt mottagning av solel.

Samtidigt övas kommunens reservkraftsförmåga. Det här leder till ett kort strömavbrott då kunder läggs över i ö-drift och matas från reservkraftverk samt vid återgång till ordinarie matning från elnätet.

Kunder ombeds stänga av solelproduktion under avbrottstiden.

 

Omläggning VA-ledningar del av Villagatan

Herrljunga Vatten AB avser att byta ut huvudledningar för vatten och avlopp som går i den västra delen av Villagatan, vi kommer även byta del av servisledningar och där det behövs även servisventil (den ventil som gör det möjligt för oss att stänga ert inkommande vatten). Ambitionen är att uppdatera denna sida med löpande information, så håll koll.

Arbetet kommer innebära störningar i vattenleveransen samt trafikstörningar under några veckors tid. Arbetet avses starta närmast Stora Skolgatan. För att arbetet ska flyta på kommer gatan att etappvis vara begränsad för genomfart. Det vill säga undvik att köra förbi arbetsområdet om du inte bor längs den påverkade sträckan.

Vi ber er ha överseende med de störningar det innebär i form av att vara utan vatten samt viss störning i trafik. Planen är att vattenleveransen inte kommer vara borta mer än enstaka dagar och främst då dagtid, närmare information till er boenden kommer. Inför en planerad avstängning går det att förbereda sig genom att hälla upp hinkar med vatten för eventuella wc-besök eller karaffer med vatten för matlagning osv.

Information till dig som är kopplad på vattenledningen

Herrljunga Vatten har ansvaret för vattenledningen fram till förbindelsepunkt och den är generellt 0,5 meter från fastighetsgräns (ofta där servisventilen är), det vi önskar göra är ändå att gräva in och göra skarven till er fastighetsägares rör inne på tomt då kommunen kommer att asfaltera gatan senare i år alternativt våren 2023. Vi minimerar då risken att behöva gräva upp den nylagda asfalten. Önskar ni passa på att byta er vattenledning in till hus är det en kostnad som inte Herrljunga Vatten står för.

 

Energiskatt för 2023

Från och med 1 januari 2023 justeras skattesatsen till 39,2 öre/kWh (49,0 öre/kWh inkl moms).

Regeringen ansvarar för energiskatten som är en punktskatt som betalas av förbrukare av el. Årets energiskatt på 39,2 öre/kWh har höjts jämfört med förra årets skatt som låg på 36,0 öre/kWh. Energiskatten räknas automatiskt upp baserat på konsumentprisindex KPI och KPI har stigit på grund av den höga inflationen.

Omläggning vattenledning i Arvidsgårdsgatan och del av Andrégatan

Uppdatering v. 46 fredag den 18 november

Arbetet med byte av vattenledningen i Arvidsgårdsgatan fortskrider och vi kommer behöva stänga av vattnet under v.47.

Planen är:

 • Korsningen vid Arvidsgårdsgatan/Andrégatan kommer vara uppgrävd under början av veckan. Därav behöver trafiken ledas om enligt tidigare utskick.
 • På måndagen 21/11 kommer det eventuellt vara vissa störningar i vattenleveransen.
 • På tisdagen den 22/11 kommer vattnet mer eller mindre vara bortkopplat under större delen av dagen.

Ni kan förbereda er genom att spola upp en hink med vatten för eventuella WC-besök samt fylla upp karaffer med vatten för matlagning. Vi kommer även ställa ut vattenkärran med dricksvatten. Efter att arbete i ledningsnätet har sket kan det uppstå luft i systemet, spola tills det blir klart vatten.

 

Uppdatering v. 43 fredag 28 oktober

Denna uppdatering gäller för boenden på Triangelgatan, Ringvägen och Andrégatan.

Arbetet med byte av vattenledningen i Arvidsgårdsgatan fortskrider och vi kommer behöva stänga av vattnet under v.44.

Planen är:

 • Korsningen vid Arvidsgårdsgatan/Ringvägen kommer vara uppgrävd under början av veckan.
 • På måndagen 31/10 kommer det eventuellt vara vissa störningar i vattenleveransen.
 • På tisdagen den 1/11 kommer vattnet mer eller mindre vara bortkopplat under större delen av dagen.

 

Skulle det mot förmodan inte gå enligt plan så kommer vi lägga ut information på hemsidan. Vänligen gå in på www.el.herrljunga.se och kolla under Nyheter ”Omläggning vattenledning i Arvidsgårdsgatan och del av Andrégatan”.

Ni kan förbereda er genom att spola upp en hink med vatten för eventuella WC-besök samt fylla upp karaffer med vatten för matlagning. Vi kommer även ställa ut vattenkärran med dricksvatten. Efter att arbete i ledningsnätet har sket kan det uppstå luft i systemet, spola tills det blir klart vatten.

 

Uppdatering  v. 42 torsdag 20 oktober kl 09

I samband med att byte av vattenledningen kommer del av Nygatan att få störningar i vattenleveransen under torsdagen den 20 oktober.

Ni kan förbereda er genom att spola upp en hink med vatten för eventuella WC-besök samt fylla upp karaffer med vatten för matlagning. Efter att arbete i ledningsnätet har sket kan det uppstå luft i systemet, spola tills det blir klart vatten.

 

Uppdatering  v. 42 onsdag 19 oktober kl 16

Arbetet med igångsättning av den nya ledningen går bra dock drar det ut lite på tiden. Grabbarna jobbar på så snabbt de kan för att alla ska ha vatten ikväll.

 

Uppdatering  v. 42

Denna uppdatering gäller för boenden på Arvidsgårdsgatan 2-11. För övriga som rör sig i området önskar vi att ni väljer en annan väg in i området (via Ringvägen eller Andrégatan).

Arbetet med byte av vattenledningen fortskrider och vi ser nu att vi börjar nå målet under etapp 1. Etapp 1 innebär att vi kommer släppa på den nya ledningen till er som bor på sträckan Arvidsgårdsgatan 2-13.

För att vi ska kunna släppa på den nya ledningen kommer det ske viss störning i vattenleveransen veckan 42.

Planen är:

 • Korsningen vid Arvidsgårdsgatan/Nygatan kommer vara uppgrävd under större delen av veckan.
 • På tisdag den 23/10 kommer viss störning i vattenleveransen att ske under kortare tid.
 • På onsdag den 19/10 kommer vattnet mer eller mindre vara bortkopplat mellan kl 7-16.

Ni kan förbereda er genom att spola upp en hink med vatten för eventuella WC-besök samt fylla upp karaffer med vatten för matlagning. Vi kommer även ställa ut vattenkärran med dricksvatten. Efter att arbete i ledningsnätet har skett kan det uppstå luft i systemet, spola tills det blir klart vatten.

 

Uppdatering v. 40

Arbetet flyter på med mindre komplikationer. Ett tips kan vara att ha en dunk eller hink vatten samt någon karaff i kylskåpet med dricksvatten ifall vattenleveransen blir tillfälligt och oplanerat avstängd. Det kommer genomföras en större planerad avstängning och inför den kommer det informeras genom lappar i brevlådan.

Vi vill dessutom rikta ett stort tack till boenden och övriga som rör sig i området om det fina bemötandet ni har!

 

Uppdatering v. 37

Arbetet har kommit igång, asfalt och kantsten har tagits bort del av sträckan. Den nya vattenledningen läggs ned för att senare kopplas in etappvis. Arbetet flyter på enligt plan förutom två kabelfel längs sträckan. Vid frågor kontakta Frida på 0513-220 58 eller grävmaskinist på plats Andreas Henriksson 076-138 51 32.

 

Information från v.35

Herrljunga Vatten AB avser att byta ut huvudledningen för vatten som går i Arvidsgårdsgatan, vi kommer även byta del av servisledningar och där det behövs även servisventil (den ventil som gör det möjligt för oss att stänga ert inkommande vatten). Ambitionen är att uppdatera denna sida med löpande information, så håll koll.

Arbetet kommer innebära störningar i vattenleveransen samt trafikstörningar under några veckors tid. Arbetet avses starta i västra delen av området. För att arbetet ska flyta på kommer gatan att etappvis vara begränsad för genomfart. Det vill säga undvik att köra förbi arbetsområdet om du inte bor längs den påverkade sträckan.

Vi ber er ha överseende med de störningar det innebär i form av att vara utan vatten samt viss störning i trafik. Planen är att vattenleveransen inte kommer vara borta mer än enstaka dagar och främst då dagtid, närmare information till er boenden kommer. Inför en planerad avstängning går det att förbereda sig genom att hälla upp hinkar med vatten för eventuella wc-besök eller karaffer med vatten för matlagning osv.

Information till dig som är kopplad på vattenledningen

Innan sommaren gick ett brev ut till fastighetsägare som kommer bli direkt berörda av ledningsbytet samt även byte av servisledningar.

Herrljunga Vatten har ansvaret för vattenledningen fram till förbindelsepunkt och den är generellt 0,5 meter från fastighetsgräns (ofta där servisventilen är), det vi önskar göra är ändå att gräva in och göra skarven till er fastighetsägares rör inne på tomt då kommunen kommer att asfaltera gatan senare i år alternativt våren 2023. Vi minimerar då risken att behöva gräva upp den nylagda asfalten. Önskar ni passa på att byta er vattenledning in till hus är det en kostnad som inte Herrljunga Vatten står för.

 

 

 

Vill du delta i energiforskningen vid RISE?

Hur tänker och känner du inför vintern med tanke på den nuvarande energisituationen? Har du kanske gjort något för att påverka elförbrukningen hemma? Eller skulle du vilja eller behöva göra det? Forskningsinstitutet RISE söker deltagare från mellersta och södra Sverige till intervjuer om hur hushåll påverkas av energiläget. Här kan du läsa mer och anmäla ditt intresse för att delta (gärna innan 23 november): https://forms.office.com/r/nTKVvCF3W6

Elpriskompensation enligt förslag från Svenska kraftnät

Affärsverket Svenska kraftnät har presenterat ett förslag om hur elanvändare med eget elnätsavtal kan kompenseras för höga elpriser.

Svenska kraftnäts förslag ska nu bedömas av Energimarknadsinspektionen och formerna och tidpunkten för när du kan få ut stödet är inte klart.

Svenska kraftnät har vänt sig till regeringen för hantering av utbetalningen.

Herrljunga Elektriska har inte tillgång till någon annan information än den som publiceras av Svenska kraftnät.

På deras hemsida finns en omfattande information som uppdateras löpande, bl a som Frågor och Svar.

Ny fordonsladdare 50 kW

Nu har vi driftsatt vår första snabbladdare i samarbete med Svensk Fordonsladdning.

Laddaren finns placerad vid staketet på Mariedalsgatan 8 i nära anslutning till vårt kontor. Allmänheten har tillgång till laddaren dygnet runt.

Total laddeffekt är 50 kW fördelat på två ladduttag, ett CCS-uttag och ett CHAdeMO-uttag. Som betaltjänst används Virta. För att kunna betala för laddningen krävs en app eller RFID kort/tagg från antingen Virta, E.ON Drive eller OKQ8 mfl.

Spartips på mässan och i vår kundtidning!

Från och med nu kan du även läsa vår kundtidning Din Energi som e-tidning, följ bara länken Din Energi Nr 3 2022. Som tidigare får elnätskunderna även papperstidningen i postlådan.

Vi finns även på Företagarnas Jubileumsmässa i Herrljunga sportcenter 21-22 oktober. Där berättar vi mer om hur Mina sidor och de nya elmätarna fungerar.

På mässan berättar vi även om fjärrvärme och dricksvattenförsörjning samt att vi snart kommer att ta en snabbladdare för elbilar i drift.

Välkomna!

Inventering av VA-ledningar, Remmene

Under sommaren – 22 har Herrljunga Vatten AB gett Vara Markkonsult i uppdrag att inventera ledningsnäten för dricksvatten och spill. Vid frågor hör av er till kundtjänst på 0513-220 40.

Regeringens elpriskompensation

Regeringen har beslutat om en elpriskompensation som stöd till svenska hushåll.

Man har bett elnätsföretagen om hjälp att hantera stödet.

Vi arbetar just nu med elpriskompensationen för månaderna december-februari. Hanteringen av stödet för mars kommer senare.

Det kan göra att fakturorna nu i vår kommer ut något senare än vanligt.

Du behöver inte göra något för att få ta del av stödet.

Är du berättigad till stöd så hanteras detta automatiskt som ett avdrag på din faktura.

Nu byter vi din elmätare…

Vi har påbörjat utbyte av alla elmätare för att senast 2025 uppfylla nya myndighetskrav.
Bytet utförs av vår egen personal i våra arbetskläder och fordon märkta med vår logotype.
Arbetet utförs även kvällstid. Montörerna kan också legitimera sig med ID06.
Kontakta gärna kontoret för information. Kundtjänst 0513-22040

Falska påståenden av oseriösa elhandlare

Vi har uppmärksammats på att oseriösa elhandlare kontaktar kunder i vårt område med falska påståenden om att man har ett samarbete med Herrljunga Elektriska AB. Så är inte fallet!

Herrljunga Elektriska AB är ett elnätsbolag och säljer inga elavtal. Herrljunga Kraft, som är anvisad elleverantör i Herrljunga Elektriska AB:s elnät, säljer heller inga elavtal via andra bolag utan har direktkontakt med sina kunder och ringer då från ett lokalt telefonnummer med riktnummer 0513.

Både Svensk handel och Konsumenternas energimarknadsbyrå har ett växande antal ärenden där elkunder upplever att man blivit lurad. Blir man uppringd av en misstänkt oseriös aktör kan man göra följande:

 • Avsluta helst samtalet direkt
 • Besvara aldrig ett SMS om du inte vill ingå ett nytt elavtal
 • Ifrågasätt påståenden om samarbeten med Herrljunga Elektriska AB
 • Innan du tecknar elavtal, besök Energimarknadsbyråns klagomålslista

Fiberutbyggnad Fåglavik

Vi har ansökt om bidrag hos Post och Telestyrelsen (PTS) för att kunna bygga fibernät i Fåglavik. Besked från PTS väntas under hösten 2021. För att undersöka intresset har vi nyligen gått ut med en icke bindande intresseanmälan. Beviljas ansökt bidrag och tillräckligt många vill ansluta sig räknar vi med utbyggnad och avslutning under 2022.

Underhållspolning av dricksvattennätet

Herrljunga Vatten AB utför årligt underhåll av dricksvattenledningsnätet. Ledningsnätet spolas ut försiktigt och till följd kan vattnet i hushållen bli något brunt, spola tills vattnet blir klart igen. Underhållet kommer att utföras under två veckors tid.