Dricksvattenförsörjningen är trygg

Herrljunga Vatten AB använder enbart grundvattentäkter för sin produktion av dricksvatten. Den aktuella tillgången till grundvatten är mycket god då grundvattennivåerna i vårt område är mycket över det normala.

Grundvattnet är ett rent vatten som tämligen enkelt kan beredas till dricksvatten i våra vattenverk. I vattenverken luftas vattnet med vanlig luft för att rena bort järn och mangan. Därefter sker en filtrering i enkla sandfilter etc. Ibland tillsätts lut för att justera upp vattnets pH-värde innan det skickas ut på ledningsnätet.

Justeringen av pH är en rent teknisk åtgärd för att långsiktigt minska risken för korrosion i ledningar. Våra förråd av lut är välfyllda och vi ser i dagsläget inga problem att få nya leveranser. Skulle det mot förmodan uppstå en brist på lut så kan ett gott och säkert dricksvatten levereras även utan pH-justering. Den ökade risken för korrosion i ledningar är försumbar även om pH-justeringen skulle utebli under flera månader.

Även på nationell nivå är dricksvattensituationen trygg vilket du kan läsa mer om via länken: https://www.svensktvatten.se/om-oss/nyheter-lista/dricksvattenforsorjningen-ar-trygg/

Serviceelektriker? Jobba hos oss!

Vi söker dig som har minst sex års arbetslivserfarenhet som elektriker. Vi vill att du skall kunna arbeta med allt från mindre servicearbeten inom industri, offentlig miljö och fastighetsförvaltning till att leda större/mindre entreprenadprojekt inom ROT och nyproduktion. Kunskaper och erfarenhet inom fastighetsautomation, processtyrning, data, larm och passagesystem är meriterande. Annonsen hittar du bakom följande länk. Välkommen med din ansökan!

Isidor Pettersson på Herrljunga Walk of Fame

Det är en stor ära att vår framlidne medarbetare, tillika vår förste elverkschef, Isidor Pettersson förärats en platta i Herrljungas Walk of Fame.

Vid ceremonin med plattans avtäckning representerades företaget av Claes Unosson, ordförande och Anders Mannikoff, VD.

Vi fick motta diplom och blommor där följande ord av tacksamhet yttrades.

”Isidor Pettersson, verksam i Herrljunga Elektriska mellan åren 1908 och 1945, fick ägna sitt yrkesliv till elektrifieringen av Sverige – från i stort sett ingenting till en nivå där nittio procent av alla hushåll hade fått elektricitet.

Utan denna elektrifiering hade det inte varit möjligt för Sverige att bli den industrination som förmått bygga det välstånd vi idag tar för givet.

Isidor och hans kollegor gjorde därigenom en storslagen insats för såväl sina lokalsamhällen som för landet i stort.

Vi som idag arbetar i Herrljunga Elektriska kan bara hoppas att vårt arbete får en liknande betydelse för människorna som kommer efter oss.

Tack Isidor, och tack Herrljunga Köpmannaförening för den fina utmärkelsen.”

Här nedan följer ett antal bilder som i turordning visar Isidor i sin kraft dagar, plattan i Walk of Fame, blombukett och diplom och slutligen buketten och en kopia av diplomet vid Isidors sista viloplats.

Sommartider på kontoret

Från 4 juli till 12 augusti är vårt kontor öppet 09.00 – 15.00 med undantag för lunch 12.00 – 13.00.

Kundtjänst kan nås på telefon från kl 8.00 och i övrigt när kontoret är öppet. Du kan även nå kundtjänst via e-post info@el.herrljunga.se.

Trevlig sommar!

Villafiber på hembesök

Under mässan mötte vi en glädjande stor efterfrågan på vår villafiber i tätort. I veckan besöker vi därför Ljung och Herrljunga med personal, fordon och utrustning för att svara på frågor och visa hur varsam fiberutbyggnad i villaområden går till. Vi har delat ut inbjudningar i närmaste postlådor men alla är naturligtvis välkomna.

Onsdag 27 april finns vi vid Tingshuset i Ljung från kl 17.00

Torsdag 28 april finns vi vid Folkets park i Herrljunga från kl 17.00

Vi kommer att påminna om träffarna genom att åka runt i grannskapet strax innan.

Inbjudan till ovanstående träffar och intresseanmälan hittar du här. Generellt information om tätortsfiber hittar du här.

Varmt välkomna!

Nya taxor för VA

Anläggnings- och brukningsavgifter för VA ändras 1 mars 2016. Alla abonnenter meddelas per brev. Den nya taxehandledningen finns att läsa här.

Vi söker nu:

Serviceelektriker/ledande montör samt Tekniker inom automation och industriell IT. Båda tjänsterna är heltid, med placering i Herrljunga och tillsätts under våren. Sista ansökningsdag är 2016-02-15. Mer om tjänsterna går att läsa här: servicelektriker_2016 och här: automationstekniker_2016. Varmt välkommen med din ansökan.

Invigning av HandyMakers Herrljunga

På torsdag 29 oktober kl 19:00 invigs ett Maker-projekt som finansieras av VINNOVA. Projektet utförs i samarbete med gymnasieskolan Kunskapskällan och går ut på att utveckla metoder och arbetssätt runt digital innovation i Maker-form. Invigningen sker utanför Herrljunga Hotell och Konferens där vi visar upp en maskin byggd av elever på El- och energiprogrammet. Mer om Kunskapskällans program går att läsa här. Löpande information om projektet går att följa här. VINNOVAs satsning på Makers går att läsa om här.

Hur mycket solel får plats?

Solel är en attraktiv energikälla men den behöver passas in i det energisystem vi byggt upp under ca 100 år. Att förstå vilka ytor som lämpar sig för solel är inte så svårt. Svårare att förstå är hur solelens utbredning och variation över dygnet och året påverkar energisystemet som helhet.

Denna påverkan sker såväl i den stora som lilla skalan. Hur långt räcker vattenkraftens vattenmagasin för att balansera över- och underskott från solel och vindkraft? Vilka möjligheter har vi elabonnenter att förändra våra levnadsmönster utifrån den ögonblickliga tillgången på el? Slutar det lokala elnätet att fungera normalt när många installerat solel?

Frågorna är många och för att ta reda på mer om förutsättningarna för solel i det lokala elnätet, vårt ansvar i Herrljunga, har vi tagit hjälp av forskare vid Uppsala Universitet. Den 18 augusti kl 18 håller vi en presentation för allmänheten på Herrljunga Hotell och Konferens där forskarna själva får berättar om solelpotentialen i Herrljunga.

Vi lever i en tid där många känner sig manade att göra säkra uttalanden om mycket komplicerade ämnen. Därför är det inte fel att påminna om Dag Hammarskjölds ord ur boken Vägmärken, 1963:

”Den som spelar säker skapar en situation av yttersta osäkerhet”

Kom därför gärna och lyssna till några som verkligen kan sitt ämne men som sällan hörs i media.

Varmt välkomna!

Anders Mannikoff, VD

Vattenmätarbyten Herrljunga tätort

Under sommaren pågår vattenmätarbyten i fastigheter. Berörda abonnenter får en separat avisering i postlådan. Vår personal åker i bilar märkta ”Herrljunga Vatten” och kan legitimera sig.

Hände för 60 år sedan

Åren före andra världskriget var ca 65 procent av landsbygdshushållen i Sverige elektrifierade. Sverige var då ett utpräglat jordbruksland där en majoritet av befolkningen bodde på landet. Efter andra världskriget återupptogs elektrifieringen av landsbygden för att i stort sett vara genomförd i mitten av 1960-talet. Bifogat finns ett tidsdokument från 1955 som visar hur det kunde gå till när elektriciteten skulle dras in och muskelkraft kunde ersättas med den elektriska kraften.

Ett tidsdokument över elektrifieringen av landsbygden från år 1955

23 januari firar vi elens dag

El finns överallt i våra liv. På vissa ställen är det tydligt – som i TV:n. På andra ställen kanske man inte tänker på det. Gå gärna in och upptäck mer av elens värld på Elsajten

Bilder från stormen Egon

Plastbelagd lina tål trädpåfall i tämligen hög omfattning utan att det blir strömavbrott.

Blir det för många träd, som på vissa platser under stormen Egon, så rasar dock hela ledningen.

DSCN0523 DSCN0522

DSCN0520 DSCN0521

Skattereduktion för mikroproduktion

Från och med den 1 januari 2015 får de som är mikroproducenter en skattereduktion motsvarande 60 öre/kWh på den el som matas ut på elnätet. Att producera egen el, t ex med solceller, blir därmed betydligt mer lönsamt. Välkommen till oss om du intresserad av en egen anläggning för solel!

Grattis till vinnaren i bildtävlingen!

Jan-Eric Johansson, Herrljunga blev vinnare i tävlingen om bakgrundsbilden på vår hemsida med beskrivningen ”Bilden är tagen en höstdag med en bedårande vacker utsikt över Stensjön. Fotografen har varit placerad där Biståsabäcken övergår till Fluxfallet”. Grattis Jan-Eric!

Gissa varifrån bilden är tagen – vinn en soldriven LED-strålkastare!

Den vackra bakgrundsbilden på hemsidan är tagen av vår medarbetare Anders Svensson. Gissa var han befunnit sig när han tagit bilden. Den som bäst kan beskriva var och hur bilden är tagen vinner en soldriven LED-strålkastare värd 1 000 kr. Tävlingen pågår fram till 21 november och svaret skickar du in via funktionen ”Allmänt meddelande” här på hemsidan. Vinnaren presenteras i slutet av november.